Mreženje skozi organizacijo tematske konference

Izmenjava znanja in izkušenj lahko bistveno poveča učinkovitost ohranjanja volka in je bistvenega pomena za izboljšanje sodelovanja na področju upravljanja z volkom na ravni populacije.

Na konferenco bodo povabljeni evropski strokovnjaki za volka in upravljavci z njim.

Konferenco bomo organizirali v zadnjem letu projekta, povabili bomo skupine ostalih projektov, ki se ukvarjajo z volkom in ostale strokovnjake ter upravljavce z volkom po Evropi, kot tudi člane Large Carnivore Initiative for Europe. Konferenca bo trajala tri dni, dva dni bosta namenjena predstavitvam in delavnicam o tematikah varstva volkov, en dan pa izletu po Sloveniji.

Status: L. 2013