Izboljšanje upravljanja s parkljarji

Iz raziskav in analiz biologije volka je mogoče določiti potrebe populacije volka. Vendar pa če želimo sprejemati dobre odločitve pri upravljanju s plenom/divjadjo, moramo upoštevati tudi socio-ekonomske vidike upravljanja. Najboljši način je vsekakor vključevanje predstavnikov različnih interesnih skupin v upravljanje.

Sodelovanje različnih interesnih skupin pri sprejemanju odločitev bo pripomoglo tudi k njihovi lažji izvedbi. Glede na to, da ta akcija vsebuje tesno sodelovanje skupin, ki bi običajno težko komunicirale, bo pri pripravi in izvedbi delavnic o upravljanju z plensko bazo sodeloval za to usposobljeni facilitator, ki bo  v pomoč pri premagovanju morebitnega nezaupanja med njimi. Z akcijo se nanašamo na grožnjo št. 1 in št. 2.

V tej akciji bomo organizirali delavnice za vse predstavnike najpomembnejših interesnih skupin (lovcev, gozdarjev, biologov, agronomov) in nosilcev odločitev. Na delavnicah bodo predstavljeni podatki iz akcije A.3 (Ocena plenske baze volka) in stopnja podpore javnosti do različnih  upravljavskih ukrepov iz rezultatov akcije A.6 (Raziskava odnosa javnosti do volka in upravljanja z njim). Udeleženci bodo skupaj določili potrebne korake, ki bodo omogočili upoštevanje potreb velikih zveri pri načrtovanju lova.

Rok za izvedbo: 1.10.2012

Status: SE IZVAJA

PRODUKTI:

Poročilo akcija C.2 – Izboljšanje upravljanja s parkljarji
Zbornik prispevkov iz delavnice o upravljanju velike rastlinojede divjadi