Izboljšanje prepoznavanja škode velikih zveri v kmetijstvu

Ocenjevalci škod so prve in v večini primerov tudi edine uradne osebe, ki obiščejo kraj dogodka, kjer se je škoda zgodila. Kmetje, ki prisotnost velikih zveri najmočneje občutijo, tako v ekonomskem, kot tudi čustvenem smislu, so najverjetneje najobčutljivejša interesna skupina.

Glede na dejstvo, da je potencialen negativen odnos do velikih zveri eden glavnih izzivov za varstvo velikih zveri, je ključnega pomena, da prvi kontakt z ocenjevalcem škode ne ustvarja dodatnih negativnih občutkov. Ta akcija se neposredno obravnava grožnje št. 3.

Ocenjevalce škode je treba izobraziti o osnovah forenzične patologije, pridobivanju forenzičnih podatkov in prepoznavanju tipičnih znakov, po katerih lahko določijo povzročitelja škode. Napačna določitev vzroka za škodo lahko pripelje do tega, da se škode, ki so jih povzročili domači psi, pripiše volkovom, kar še zaostruje konflikt med kmeti in volkovi. Večja zanesljivost prepoznavanja povzročitelja škod bo zmanjšalo število škod, ki jih sedaj pripišemo volkovom. Kar se nanaša na grožnjo številka 3 in tudi 5.

Škode do sedaj niso bile sistematično foto dokumentirane in natančno  geografsko določene. Ocenjevalci škod bodo z dodatno opremo, kot so digitalnimi fotoaparati in GPS naprave, pridobili vse potrebne podatke o škodi, kar bo dvignilo verodostojnost ocenjevalcev. Tu se nanašamo na grožnjo št. 3.

Za ocenjevalce škod bomo organizirali dva seminarja, enega prvo in enega tretje leto projekta. Na seminarju bomo obravnavali zakonodajne vidike kompenzacije škod po velikih zvereh, tehnični (forenzični) del ocenjevanja škod itd. Izdelan bo priročnik s protokoli in navodili za prepoznavanje znakov prisotnosti in plenjenja velikih zveri, ki jih bodo ocenjevalci škod uporabili na seminarju in tudi terenu in bodo razdeljeni med udeležence seminarjev.

Rok za izvedbo: 31.12.2012

Status: SE IZVAJA

PRODUKT: Priročnik za Prepoznavanje znakov prisotnosti in plenjenja večjih zveri