Usposabljanje kmetijskih svetovalcev

Škode na domačih živalih so eden od najpomembnejših vzrokov za nastanek konflikta med ljudmi in velikimi zvermi, zato je preprečevanje škod ključnega pomena pri reševanju tega problema. V Sloveniji se je v 19. stoletju populacija volka resno zmanjšala.

Zaradi odsotnosti zveri so kmetje pozabili tradicijo varovanja domačih živali. Danes, ko volkovi ponovno naseljujejo področja, ki jo jih nekoč, hkrati pa vlada spodbuja rejo drobnice, postajajo konflikti zaradi škod, ki jih povzročijo velike zveri na domačih živalih vedno pomembnejši vir sovraštva do velikih zveri. Kmetijsko svetovalna služba ima nalogo, da svetuje in izobražuje kmete o dobrih praksah kmetovanja, a nimajo potrebnega strokovnega znanja o preprečevanju škode, ki jih povzročijo velike zveri.

Usposabljanje kmetijskih svetovalcev o preprečevanju škod, ki jih povzročijo volkovi bo v času trajanja projekta organizirano dvakrat. Na izobraževalnih seminarjih bo govora o uporabi ukrepov za preprečevanje škod pred volkovi (elektroograje in pastirski psi) in postopanje v primeru škode. Kmetijski svetovalci bodo obiskali in si ogledali rejo drobnice na izbranih kmetijah, kjer se je izvajajo aktivnosti demonstracije primerov dobrih praks, t. j. ustrezna in uspešna uporaba zaščitnih ukrepov (akcija C.6).

Status: SE IZVAJA

PRODUKT: Vsebine seminarja za kmetijske svetovalce (2011)

Predstavitev projekta

Volkovi v Sloveniji

Prenova predpisov – Pravilnik

Škode povzročene s strani volkov v Sloveniji

Plenjenje pri volkovih

Uporaba elektroograj pri preprečevanju škod zaradi volka

Pastirski psi – varuhi črede