Primeri dobre prakse – zaščita domačih živali

Večina škode, ki jih povzročijo volkovi na domačih živalih se zgodi na manjšem številu lokacij. Iz tega sklepamo, da bi s preprečitvijo škode le na nekaterih vročih škodnih točkah bistveno zmanjšali škodo, ki jo povzročijo volkovi.

Trenutno kmetje niso pripravljeni uporabiti sredstva za zaščito pred volkom ali pa uporabljajo sredstva, ki so neustrezna/neučinkovita (nizke ograje, dvo-žičnate ograje, ki sicer domače živali zadržijo na želeni lokaciji, a so popolnoma neuporabne pred napadi plenilcev).  Z demonstracijo primerov »dobrih praks« in učinkovitosti sredstev zaščite, želimo spodbuditi kmete, da začnejo uporabljati zaščitna sredstva, če obstaja verjetnosti, da bo prišlo do napada volkov na drobnico. Če bo naš pristop učinkovit, bi to lahko olajšalo širšo uporabo učinkovitih ukrepov in s tem zmanjšal pogostost škod na domačih živalih, ki jih povzročijo volkovi. V tem pogledu se ta aktivnost nanaša neposredno na grožnjo št. 3, a tudi št. 5.

Vsaj štiri lokacije (pašniki) s pogostimi napadi volkov na živino (škodne »vroče točke«), ki jih bodo izbrali, bomo opremili z zaščitnimi sredstvi (elektroograje in/ali pastirski psi). Te lokacije bomo intenzivno spremljali, da prikažemo učinkovitost zaščitnih sredstev. To načrtujemo uporabiti kot izobraževalno aktivnost za kmetijsko svetovalno službo (akcija C.5) in promocijo soobstoja volkov in kmetijstva (akcija D.2). Pri izbiri lokacij so nam pomagali podatki, zbrani v okviru akcije A.4. Lokacije bodo opremljene tudi z infrardečimi kamerami, s katerimi bomo lahko posneli potencialno prisotnost volkov, njihovo obnašanje in reakcije na zaščitna sredstva. Izračunali bomo prikaz razmerja stroškov in koristi za kmetijo.

Status: SE IZVAJA

PRODUKT: Poročilo o spremljanju učinkovitosti ukrepov zaščite