Izobraževalna kampanja za lovce

Lovci so zelo pomembna interesna skupina za ohranitev volkov, ki imajo tradicionalno negativen odnos do vrste, kar je danes predvsem posledica pomanjkanja znanja. Lovci imajo prav tako neposreden vpliv na populacijo volkov prek nezakonitega ubijanja.

Ta akcija se neposredno nanaša  na grožnjo št. 4.

Organizirali bomo dvourno predavanje za lovce na območju prisotnosti volka o biologiji in vlogi volkov v ekosistemu in zgodovini populacije volkov v Sloveniji. Po predavanjih bo sledila enourna diskusija o trenutnih vprašanjih varstva volkov v Sloveniji.

Predavanja bodo organizirana na ravni območnih zvez lovskih družin na območju volka za vodstvo lovskih družin in ostale zainteresirane lovce in sicer. Tri predavanja za večjo publiko in odprta za širšo javnost bodo organizirana tudi v glavnih mestih regij (Postojna, Kočevje, Novo mesto). Učinek teh predavanj na znanje in odnos bomo ocenili s pomočjo vprašalnikov.

Status: SE IZVAJA