Upravljanje z volkom, plenom in sobivanje z ljudmi

Odnos javnosti do volka in upravljanja z njim

Kampanje za ozaveščanje javnosti se pogosto uporabljajo za izboljšanje človekovega odnosa do divjih živali in ukrepov povezanih z upravljanjem z njimi. Eden od glavnih pričakovanih rezultatov projekta je izboljšava sprejemanja volkov s strani lokalnih prebivalcev in lovcev.

Akcijski načrt za upravljanje s populacijo volka

Cilj akcije je priprava Akcijskega načrta za upravljanje populacije volka za dobo 5 let. Glavni cilj akcijskega načrta je vzpostaviti sistem varstvenega upravljanja volka v Sloveniji in s tem povečati možnosti za njegovo dolgoročno ohranitev ob čim manjšem številu konfliktov med volkovi in ljudmi.

Ocena plenske baze volka

Populacije rastlinojedih parkljarjev v Sloveniji so podvržene intenzivnemu lovu. Ocene njihovih lokalnih gostot temeljijo na podatkih o odvzemu. Za vsako odstreljeno ali drugače izločeno žival se v Sloveniji vodi evidenca o lokaciji odvzema s kilometrsko prostorsko natančnostjo in vrsto drugih pomembnih podatkov.

Izboljšanje upravljanja s parkljarji

Iz raziskav in analiz biologije volka je mogoče določiti potrebe populacije volka. Vendar pa če želimo sprejemati dobre odločitve pri upravljanju s plenom/divjadjo, moramo upoštevati tudi socio-ekonomske vidike upravljanja. Najboljši način je vsekakor vključevanje predstavnikov različnih interesnih skupin v upravljanje.

Revizija akcijskega načrta

Veliko znanja o slovenski populaciji volka bo zbranega skozi vsa štiri leta projekta in tri leta podatkov iz intenzivnega spremljanja volkov. Vse to in izkušnje pri izvajanju prvotnega Akcijskega načrta (akcija A.2) bo vključeno v revidiran akcijski načrt, da se zagotovi učinkovito in celovito ozadje upravljanja z volkom v Sloveniji tudi po koncu projekta.