Sporočila za medije

17-08-2010 Prva celovita spletna stran o volkovih v Sloveniji www.volkovi.si (pdf)

01-02-2011 Delavnice za pripravo osnutka Akcijskega načrta za upravljanje z volkom v Sloveniji (pdf)

15-03-2011 “Pri Cerknici povožena volkulja z ovratnico” (pdf)

18-08-2011 “Samo plačevanje odškodnin za pobite živali ni prava pot za preprečevanje konfliktov rejcev drobnice do volkov” (pdf)

30-08-2011 “Odnos splošne javnosti, lovcev in rejcev drobnice do volka v Sloveniji je precej pozitiven” (pdf)

19-10-2011 “Odstrel volkov ne preprečuje škod” Objavljeni rezultati raziskave (pdf)

17-01-2012 Povzetek novinarske konference “Škode, ki jih povzročijo volkovi v kmetijstvu in učinkovite rešitve ter ocena številčnosti volkov v Sloveniji za obdobje 2010-2011” (pdf)

17-01-2012 Kratke izjave za javnost:  Tomaž Skrbinšek (pdf), Rok Černe (pdf), Irena Kavčič (pdf), Matej Vidrih (pdf), Aleksandra Majić Skrbinšek (pdf)

27-01-2012 “Volk Slavc na poti proti Tirolski in gibanje ostalih z GPS ovratnicami opremljenih volkov” Rezultati telemetričnega spremljanja volkov (pdf)

23-04-2012 “Slovenski volk Slavc morda v Italiji našel svoj dom “Rezultati GPS GSM telemetrije” (pdf)

23-04-2012 “Slavc, il lupo sloveno e’ arrivato in Italia” Risultati della telemetria GPS GSM (pdf)

1506-2012 “Odlov volkulje Tonke in odvzem ‘genetskega prstnega odtisa’ njenih mladičev” (pdf)

17-07-2012 “Odlovljena prva volkulja na območju Kočevskega roga” (pdf)

31-08-2012 “Tragičen konec zgodbe o volku Slavcu in volkulji Juliji” (pdf)

21-9-2012 “Izginila je alfa volkulja Tonka, sum krivolova” (pdf)

24-9-2012 “Ustreljena tudi volkulja Tia – še zadnji volk s telemetrično ovratnico v Sloveniji” (pdf)

2-10-2012 “Projektna skupina SloWolf o nedavnih dogodkih pri upravljanju z volkovi” (pdf)

15-11-2012 “Nadaljevanje zgodbe o volku Slavcu in volkulji Juliji” (pdf)

2-07-2013 “Pri Pivki povožena reproduktivna volkulja” (pdf)

27-08-2013 “Za projekt SloWolf odlovili še eno volkuljo” (pdf)

27-09-2013 Izjava o konferenci Varstvo volkov v kulturni krajini (pdf) in izjave povezovalcev obravnavanih tem: dr. Francesca Marucco (pdf), dr. Petra Kaczensky (pdf), dr. Ettore Randi (pdf), dr. Đuro Huber (pdf) in mag. Aleksandra Majić Skrbinšek (pdf)

5-12-2013 “Izsledki genetskih raziskav so razkrili, da volkulja Tonka ni bila nezakonito ubita” (pdf)

16-12-2013 “V breznu najdeno okostje telemetrično spremljane volkulje – sum krivolova” (pdf)

NOVO! 28-01-2014 “Projekt SloWolf je zaključen” (pdf)

 

POLJUDNI ČLANKI O DELU V PROJEKTU:

Januar 2010, predstavitev projekta v biltenu Okolje in prostor št. 143 (pdf)

April 2010, predstavitev projekta in akcije sodelovanja z lovci v reviji Lovec št. 4/2010 (pdf)

Junij 2010, članek o odlovljenem prvem volku v okviru projekta v reviji Lovec št. 6/2010 (pdf)

Junij 2010, predstavitev in opis dela na projektu v Biltenu E-natura št. 109 (povezava)

September 2010, raziskave na volku in projekt SloWolf kot “Tema tedna” v tedniku 7dni (pdf)

Oktober 2010, članek o genetskih raziskavah v okviru projekta v reviji Lovec št. 10/2010 (pdf)

Januar 2011, članek “Zgodba o volkulji Tini”, v katerem je predstavljeno večletno spremljanje ene volkulje, revija Lovec št. 1/2011 (pdf)

December 2012, članek “Ali je ohranitev volkov v Sloveniji pomembna za lovce?”, kjer predstavimo odnos javnosti do volka in upravljanja z njim, revija Lovec št. 12/2012 (pdf)