Informiranje in izobraževanje javnosti

Ozaveščanje in informiranje o rezultatih projekta

Dokazano je, da pomanjkanje znanja in napačna prepričanja vplivajo tako na odnos do narave, kot tudi na strah pred njo. Stališča so povezana z vedenjskimi namerami (kaj bo nekdo v določeni situaciji naredil) in dejanskim obnašanjen.

Izobraževalna kampanja za lovce

Lovci so zelo pomembna interesna skupina za ohranitev volkov, ki imajo tradicionalno negativen odnos do vrste, kar je danes predvsem posledica pomanjkanja znanja. Lovci imajo prav tako neposreden vpliv na populacijo volkov prek nezakonitega ubijanja.

Mreženje skozi organizacijo tematske konference

Izmenjava znanja in izkušenj lahko bistveno poveča učinkovitost ohranjanja volka in je bistvenega pomena za izboljšanje sodelovanja na področju upravljanja z volkom na ravni populacije.