Sorodne povezave

Zavod za gozdove Slovenije

http://www.zgs.gov.si/

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum

http://www.dinaricum.si/

Spletna stran o velikih zvereh Ministrstva za okolje in prostor Slovenije

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/velike_zveri/

Spletna stran o varstvu in upravljanju z volkovi na Hrvaškem

http://www.life-vuk.hr/

Spletna stran projekta LifExtra – Izboljšanje razmer za zagotovitev varstva velikih zveri (Prenos primerov dobrih praks)

http://www.lifextra.it/

Spletna stran o medvedih v Sloveniji, s poudarkom na trenutnem dogajanju in znanstvenih raziskavah

http://www.medvedi.si/

Spletna stran projekta DinaRis o zbiranju in promoviranju znanja o risih pomembnih za njihovo učinkovito varstvo

http://www.dinaris.org/Glavna_stran

Spletna stran Evropske iniciative za velike zveri (IUCN Delovna skupina za preživetje vrst)

http://www.lcie.org/

Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije (Strokovne osnove za izvajanje ukrepa odvračanja velikih zveri s pastirskimi psi)

http://www.dlvkos.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=286