Spremljanje populacije volka

Priprava metod za spremljanje populacije volka

V tej akciji bomo izvedli niz pripravljalnih ukrepov za kompleksno spremljanje populacije volka. Vse dejavnosti te akcije se nanašajo direktno na akcijo C.1, ki vključuje aktivnosti izvedbe spremljanja populacije volka in v nekaterih delih tudi akcijo C.3, ki v spremljanje aktivno vključuje tudi lovce in prostovoljce.

Spremljanje populacije volka

Z akcijo bomo vzpostavili sistem spremljanja stanja ohranjenosti populacije volka. V akcijo bodo vključene inštitucije, ki delujejo na področju varstva narave, upravljanja z naravo in kmetijstvom, inštitucije izobraževanja in nevladne organizacije. Cilje je možno doseči s sinergijo teh organizacij, hkrati pa izkoristiti možnost za interdisciplinarni pristop k tematiki.

Vključevanje lovcev in prostovoljcev

Kompleksno spremljanje vrst, ki jih v naravi težje srečamo ali vidimo zahteva pomoč velikega števila ljudi na terenu, kar pa je finančno prevelik zalogaj. Prostovoljci lahko pomagajo pri aktivnostih kot so zimsko sledenje in neinvazivno genetsko vzorčenje, ki sta metodi, ki se dopolnjujeta.