O projektu

Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf

Projekt LIFE+ SloWolf, ki je pričel z načrtovani aktivnostmi 1. januarja 2010 in bo trajal vse do konca leta 2013, je prvi obsežen projekt o volku v Sloveniji. Projekt bodo izvajali partnerji Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. Prijavitelj in vodja projekta je Skupina za ekologijo živali, ki deluje na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.