Upravljanje s plenom

[cml_media_alt id='149']?????????????????????????????????[/cml_media_alt]Z izboljšanjem upravljanja populacij parkljarjev bomo volkovom zagotovili ustrezno prehransko bazo naravnega plena. Dostopnost naravnega plena je lahko eden od faktorjev, ki vpliva na stopnjo plenjenja domačih živali, prav to pa je najpogostejši vzrok nastanka konfliktov s človekom. 

Plenjenje drobnice predstavlja pereč problem pri ohranjanju volka v Sloveniji in otežuje sobivanje volka in človeka. Zmanjšanje konfliktov – plenjenja domačih živali je nujno za dolgoročno ohranitev vrste. Enega od vzrokov za pogostejše plenje
nje drobnice so lahko tudi (pre)majhne gostote naravnega plena. Glavne naravne plenske vrste volka v Sloveniji so rastlinojedi parkljarji, predvsem jelenjad in srnjad.