Izkaznice volkov

JASNA

Spol: samica
Ocenjeno leto rojstva: 2009
Telesna teža: ob odlovu okoli 35 kg
Telesna dolžina (z repom): 117 (157) cm
Socialni status in pripadnost tropu: vodilna (reproduktivna) samica tropa “GOTENICA”
Usoda: telemetrično spremljana
Datum opremljanja z ovratnico: 15.8.2013
Datum smrti:
Mesto odlova: Velika gora
Območje gibanja: Velika gora, Goteniška gora
Trenutni status ovratnice: delujoča
Tip ovratnice: GPS-GSM-VHF (Vectronic Aerospace)
Barva ovratnice: modra
[cml_media_alt id='142']volkulja jasna 1582013[/cml_media_alt]

TIA

Spol: samica
Ocenjeno leto rojstva: 2010
Telesna teža: ob odlovu okoli 30 kg, ob odstrelu 36 kg
Telesna dolžina (z repom): 120 (160) cm
Socialni status in pripadnost tropu: verjetno nedominantna članica tropa “ROG” (za potrditev se čaka rezultate genetske analize)
Usoda: zakonito odstreljena
Datum opremljanja z ovratnico: 5.7.2012
Datum smrti: 22.9.2012 (zakonit odstrel)
Mesto odlova: Kočevski rog
Območje gibanja: Kočevski rog
Trenutni status ovratnice: poškodovana zaradi strela
Tip ovratnice: GPS-GSM-VHF (Vectronic Aerospace)
Barva ovratnice: siva

[cml_media_alt id='137']radiocollared female gray wolf Canis lupus in Dinaric Mountains[/cml_media_alt]

TONKA

Spol: samica
Ocenjeno leto rojstva: 2006
Telesna teža: 33 kg (maj 2012)
Telesna dolžina (z repom): 118 (154) cm
Socialni status in pripadnost tropu: reproduktivna (alfa) samica tropa “VREMŠČICA – NANOS”
Usoda: nezakonito ubita
Datum opremljanja z ovratnico: 18.5.2012
Datum konca spremljanja: 18.9.2012
Mesto odlova: Nanos
Območje gibanja: Nanos, Vremščica, Slavenski ravnik, Brkini
Status ovratnice: neaktivna – ovratnica najdena prerezana in odvržena v okolici Pivke 18.9.2012
Tip ovratnice: GPS-GSM-VHF (Vectronic Aerospace)
Barva ovratnice: rumena s svetlosivim ohišjem

[cml_media_alt id='133']Volkulja Tonka[/cml_media_alt]

LUKA

Spol: samec
Ocenjeno leto rojstva: 2010
Telesna teža: 26 kg (avgust 2011)
Telesna dolžina (z repom): 108 (148) cm
Socialni status in pripadnost tropu: član tropa “GOTENICA”; nereproduktivni samec v rodnem tropu
Usoda: neznana (povozil avto, vendar preživel še vsaj tri tedne)
Datum opremljanja z ovratnico: 27.8.2011
Datum konca spremljanja: 15.5.2012
Mesto odlova: Velika gora nad Ribnico
Območje gibanja: Velika gora, Goteniška gora, Stojna, Racna gora
Status ovratnice: izpraznjene baterije ali poškodovana ovratnica
Tip ovratnice: GPS-GSM-VHF (Vectronic Aerospace)
Barva ovratnice: svetlo modra s črnim ohišjem

[cml_media_alt id='136']sedated young grey wolf in Koèevska[/cml_media_alt]

SLAVC

Spol: samec
Ocenjeno leto rojstva: 2009
Telesna teža: 40 kg (julij 2011)
Telesna dolžina (z repom): 120 (162) cm
Socialni status in pripadnost tropu: nedominanten član tropa “SLAVNIK”, nato je 19.12.2011 zapustil rodni trop, se odselil v Italijo, kjer je z volkuljo “Julijo” iz italijanske populacije ustanovil nov trop, v katerem ima status dominantnega (alfa) samca
Usoda: še živi
Datum opremljanja z ovratnico: 17.7.2011
Datum konca spremljanja: 27.8.2012 (aktiviran “drop-off” sistem)
Mesto odlova: okolica Kozine
Območje gibanja: Slavnik, Kraški rob, Čičarija, dela Krasa in Brkinov, Vipavska dolina, Trnovski gozd, Škofjeloško hribovje, Ljubljanska kotlina, Karavanke, Avstrija, Italija
Status ovratnice: po enem letu ovratnica odpadla, tako kot je bila naprogramirana
Tip ovratnice: GPS-GSM-VHF (Vectronic Aerospace)
Barva ovratnice: rjava

[cml_media_alt id='138']dsc_0249[/cml_media_alt]

VOJKO

Spol: samec
Ocenjeno leto rojstva: 2005
Telesna teža: 39.5 kg (maj 2011)
Telesna dolžina (z repom): 128.5 (173.5) cm
Socialni status in pripadnost tropu: član tropa “VREMŠČICA”; nereproduktiven samec (genetsko opredeljen)
Usoda: neznano, možen krivolov (izgubljen signal)
Datum opremljanja z ovratnico: 6.5.2011
Datum konca spremljanja: 23.9.2011 (izgubili oba tipa signala)
Mesto odlova: okolica Kozine
Območje gibanja: Vremščica, Senožeče, Kozina, Divača, zahodni rob Pivške kotline, Postojnska kotlina, Podgora, Zagora
Status ovratnice: izgubljena
Tip ovratnice: GPS-GSM-VHF (Vectronic Aerospace)
Barva ovratnice: svetlo zelena

[cml_media_alt id='135']Male gray wolf Canis lupus[/cml_media_alt]

BRIN

Spol: samec

Ocenjeno leto rojstva: 2007
Telesna teža: 37.9 kg (13.4.2010)
Telesna dolžina (z repom): 120 (161) cm
Socialni status in pripadnost tropu: član tropa “SLAVNIK”, genetska analiza je pokazala, da je imel status alfa samca in bil oče legla iz 2010
Usoda: odstreljen v okviru izrednega odstrela volkov 2010-2011
Datum opremljanja z ovratnico: 13.4.2010 (več o odlovu)
Datum konca spremljenja: 20.10.2010
Mesto odlova: Slavnik
Območje gibanja: Slavnik, Kozinski kras, Podgorski kras, dolina Glinščice, Kraški rob, Čičerija
Status ovratnice: ne-aktivna
Tip ovratnice: GPS-GSM-VHF (Vectronic Aerospace)
Barva ovratnice: rumeno-črna

[cml_media_alt id='134']10_04_13_Canis_lupus01-ces[/cml_media_alt]

TINA

Spol: samica
Leto rojstva: 2007
Telesna teža: 11 kg (1.9.2007)
Telesna dolžina (z repom): 82 (108) cm
Socialni status in pripadnost tropu: rojena v tropu “JAVORNIKI”, leta 2008 je zapustila svoj rodni trop in dispergirala proti severu; kot samotarski volk je nekaj časa v letu 2008 živela na Ljubljanskem barju, nato pa se vrnila v dinarske gozdove; nekajkrat je prečkala območje Menišije in Rakitne, vendar se tam ni ustalila (v istem obdobju se je tam formiral nov trop z volkuljo Tvigi kot alfa samico); na zadnje smo njen genetski vzorec dobili v sezoni 2009/2010, kasneje pa je nismo več zaznali, do najdbe njenega trupla v breznu na Logaški planoti decembra 2013; dodatne informacije in analizo rabe prostora volkulje Tine v času, ko je bila opremljena s telemetriično ovratnico (2007/2008) pa dobite v diplomski nalogi Nine Ražen).
Datum opremljanja z ovratnico: 1.9.2007
Datum konca spremljenja: 28.4.2008
Datum smrti: verjetno leto 2010
Mesto odlova: Blatna dolina (Javorniki) – slučajen odlov v past za risa v okviru projekta DinaRis
Območje gibanja: Snežniška planota, Javorniki, Pivška kotlina, Cerkniško polje, Rakov Škocjan, Loška dolina (rodni trop), Ljubljansko barje, Menišija, Logaška planota, Rakitna(disperzija)
Status ovratnice: ne-aktivna (izpraznjene baterije)
Tip ovratnice: GPS-GSM-VHF (TeleVilt)
Barva ovratnice: črna
Usoda: verjetno krivolov (truplo najdeno odvrženo v breznu na Logaški planoti)

[cml_media_alt id='140']radiocollaring of female wolf Tina from Javorniki pack[/cml_media_alt]

3 comments to “Izkaznice volkov”