Revizija akcijskega načrta

Veliko znanja o slovenski populaciji volka bo zbranega skozi vsa štiri leta projekta in tri leta podatkov iz intenzivnega spremljanja volkov. Vse to in izkušnje pri izvajanju prvotnega Akcijskega načrta (akcija A.2) bo vključeno v revidiran akcijski načrt, da se zagotovi učinkovito in celovito ozadje upravljanja z volkom v Sloveniji tudi po koncu projekta.


Akcijski načrt bo v zadnjem letu projekta revidiran skozi vodeno delavnico, na kateri bodo sodelovali vsi predstavniki interesnih skupin, da se oblikuje nov, preoblikovan Akcijski načrt za upravljanje s populacijo volkov.

Status: L. 2013

PRODUKT: Revidiran Akcijski načrt za upravljanje s populacijo volkov