Priprava metod za spremljanje populacije volka

V tej akciji bomo izvedli niz pripravljalnih ukrepov za kompleksno spremljanje populacije volka. Vse dejavnosti te akcije se nanašajo direktno na akcijo C.1 , ki vključuje aktivnosti izvedbe spremljanja populacije volka in v nekaterih delih tudi akcijo C.3 , ki v spremljanje aktivno vključuje tudi lovce in prostovoljce.

Rezultate te akcije bomo uporabili vsako leto za:

  • pripravo in tiskanje zemljevidov ter obrazcev za zimsko sledenje in teste tuljenja,
  • delavnice in seje sestankov s predstavniki sodelujočih lovskih prostovoljcev in poklicnih lovcev Zavoda za gozdove Slovenije,
  • organizacija prostovoljcev in lovcev za zimsko sledenje volkov v snegu (neinvazivno zbiranje  vzorcev volka – urin, iztrebki, dlaka ipd.) in
  • porazdelitev materiala za zbiranje neinvazivnih vzorcev med sodelujoče lovske družine.

Te aktivnosti bodo izvedene vsako leto pred začetkov spremljanja volkov v okviru akcije C.1 in C.3. Ponovitve aktivnosti imajo namen vključevanja novih prostovoljcev, obnoviti interes lovcev in ostalih prostovoljcev.

Zelo pomembna aktivnost spremljanja populacije volka pa je tudi Portal spremljanja populacije volka, informacijska infrastruktura, do katere se dostopa prek Interneta in je delno dostopna širši javnosti. Služi zbiranju in širjenju znanja o volkovih (akcija C.3).

Rok za izvedbo: 1.7.2010

Status: ZAKLJUČENO

PRODUKTI: