Vključevanje lovcev in prostovoljcev

Kompleksno spremljanje vrst, ki jih v naravi težje srečamo ali vidimo zahteva pomoč velikega števila ljudi na terenu, kar pa je finančno prevelik zalogaj. Prostovoljci lahko pomagajo pri aktivnostih kot so zimsko sledenje in neinvazivno genetsko vzorčenje, ki sta metodi, ki se dopolnjujeta.

Prva bo zagotovila večje število vzorcev, medtem ko bomo pri drugi lahko volčjim sledem (iztrebki, urin, dlaka) določili genotipe. Ta akcija projekta se nanaša na grožnjo št. 1.

Posebna skupina prostovoljcev so lovci. Poleg dejstva, da so dobro organizirani, številčno močni, motivirani in imajo precej izkušenj pri sledenju živali, imajo lahko tudi velik neposreden vpliv na populacijo volka prek nezakonitega ubijanja, če menijo, da so le-ti škodljivci. Obsežno in aktivno vključevanje lovcev v spremljanje volkov ne pomeni le informiranja lovcev o biologiji volkov, temveč tudi večje zaupanje lovcev do rezultatov tovrstnih aktivnosti. Tu se neposredno nanašamo na grožnjo št. 4.

Torej, lovci in drugi prostovoljci bodo vključeni v številne segmente spremljanja populacije volka. Neinvazivno genetsko vzorčenje sledi (iztrebkov, urina, dlake itd.) bo organizirano skupaj z lovci. Z vsemi lovskimi družinami iz območja prisotnosti volka bodo stopili v stik in njihove člane prosili za pomoč pri zbiranju vzorcev volka (akcija C.1 – točka 3)

Kot ostale aktivnosti, ki so neposredno povezane z akcijo C.1, bo tudi ta potekala v treh sezonah. Intenzivno sledenje volkovom v snegu ima dva cilja: štetje znakov prisotnosti volka na vnaprej določenih območjih in intenzivno zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev. Lovci in drugi prostovoljci bodo prejeli navodila in material za zbiranje in beleženje vzorcev ter prejeli promocijske projektne majice. Znotraj akcije bomo vsako leto izpeljali tudi delavnice z vodjami lovskih družin z območja prisotnosti volka prek Lovske zveze Slovenije, ki bodo v pomoč pri organizaciji lovcev pri zimskem sledenju volkov.

Prostovoljci bodo razdeljeni v manjše skupine in opremljeni s projektnimi krpljami in GPS sprejemniki.

Status: Poteka ves čas trajanja projekta