Izobraževanje pooblaščencev za ocenjevanje škod

V okviru akcije C.4 je v četrtek 18.10.2012 Zavod za gozdove Slovenije organiziral izobraževanje , ki je bilo primarno namenjeno pooblaščencem  za ocenjevanje škod.

Izobraževanja se je udeležilo 67 udeležencev, tudi predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) in  Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO). Med predavatelji sta bila tudi gosta iz tujine, ki sta predstavila načine reševanja problematike nastajanja škod s strani velikih zveri v Švici in Italiji.

Sodelavci projekta SloWolf so predstavili primere dobrih praks preprečevanja nastajanja škod na drobnici v Sloveniji z elektroograjami in pastirskimi psi, rezultate genetskih raziskav s poudarkom na odvzetih vzorcev sline na škodnih primerih. Za pooblaščence je bila pomembna  tudi predstavitev predstavnice ARSO, ki obravnava prejete zapisnike škodnih primerov.

Popoldan smo si na terenu ogledali tudi primera dobrih praks varovanja drobnice z elektroograjami in pastirskim psom.

???????????????????????????????

Udeleženci izobraževanja med ogledom dobrih praks zaščite drobnice (Foto: M.Vidrih).