Slowolf na posvetu o pravnem varstvu volkov v Sloveniji

Udeležili smo s posveta o pravnih vidikih varstva volkov, ki so ga organizirali študenje Pravne fakultete v okviru Okoljske pravne klinike. Študentje so na predstavitvi izpostavili neskladnosti nacionalne in mednarodne zakonodaje na področju varstva volkov.