Zadnja sezona spremljanja volkov s telemetrijo

V preteklih letih smo s telemetričnimi ovratnicami že spremljali 7 volkov in sicer volkuljo Tino iz Javorniškega tropa (kasneje se je odselila na Ljubljansko barje), Brina in Slavca na Slavniku, slednji si je kasneje ustanovil nov trop v Italiji, Vojka in Tonko iz tropa Vremščica-Nanos. Na Kočevskem smo do sedaj sledili gibanju nereproduktivnega samca Luke iz tropa Gotenica in mladi samici Tii iz tropa Rog. Osebne izkaznice odlovljenih volkov lahko najdete tukaj.

Iz tropov, ki do sedaj še niso bili opremljeni z GPS-GSM ovratnicami bi radi v prihajajočih mesecih opremili še kakšnega volka. Po večtedenskem zbiranju informacij o prisotnosti volkov in natančnih pregledih terena, nam je sedaj uspelo določiti nekaj mest, kjer se volkovi pogosteje zadržujejo, kar prepoznavamo po »svežih« znakih prisotnosti volkov, zlasti sledeh v blatu, iztrebkih, pa tudi posnetkih. Na takšnih mestih na območjih Kočevske in Notranjske, bo tudi letos potekalo odlavljanje in opremljanje volkov s telemetričnimi ovratnicami. Za opremljanje volka z ovratnico je potrebnega veliko truda in časa, lovni uspeh pa je majhen, zato že zdaj naprošamo vse lovce, naj bodo v času jesenskega izvajanja odstrela volkov pozorni na volkove z ovratnico in naj jih ne odstrelijo.