Ocena uspešnosti projekta in revidiran akcijski načrt

Pripravili smo poročilo z izčrpno analizo ter oceno uspešnosti načrtovanih akcij (E.2). Pri mnogih od njih so projektni sodelavci presegli načrtovane rezultate. Nekateri ključni za varstvo populacije volkov so predvsem:

  • Občutno zmanjšan obseg škod pri rejcih drobnice, katerih živali so bile pred projektom izpostavljene ponavljajočim napadom velikih zveri in so v okviru projekta prejeli zaščitna sredstva (visoke elektroograje in pastirski psi).
  • Postavitev monitoringa populacije volka na podlagi treh uspešnih sezon spremljanja.
  • In nenazadnje tudi izdelava in sprejetje predloga Akcijskega načrta za upravljanje populacije volka v Sloveniji, ki je bil ob koncu projekta tudi revidiran.