Volkovi v okolici Sodražice

V zadnjih dneh smo lahko spremljali kar nekaj prispevkov na temo opažanja volkov v Dolgi dolini pri Sodražici. Avtor fotografij je trop volkov posnel ravno med prehranjevanjem s srnjadjo na travniku ob gozdnem robu. Tako kot je pri karizmatični živalski vrsti kot je volk za pričakovati, pa so bili odzivi na dogodek in fotografije zelo različni.

Za ogled navajamo dva prispevka iz spletnega časopisa Delo in iz Slovenske kronike (začetek pri 11:28 min), kjer sta dogodke komentirala tudi člana projektne skupine SloWolf iz Skupine za ekologijo živali na Biotehniški fakulteti.

Glede na dogodke, se želimo v prihodnje dogovoriti za izvedbo predavanja o volkovih za lokalno javnost na območju Sodražice in okolice.

Znanja, izkušnje in dobre prakse iz področja varstva in upravljanja z volkovi, ki smo jih pridobili v okviru projekta SloWolf pričajo o spodnjih dejstvih:

  • Čeprav večina prebivalstva z območja prisotnosti volka podpira njegovo ohranitev in si želi sobivanja, se ga mnogi še vedno bojijo. Dejstvo pa je, da zdrav volk človeku ni nevaren in se mu večinoma izogiba. Ob prisotnosti stekline se njegovo obnašanje lahko sicer spremeni, a ta v Sloveniji pri volkovih še ni bila zabeležena.
  • Volkovi lahko povzročijo škodo v primeru odsotnosti ali pomanjkljivega varovanja domačih živali.Pravilna in dosledna uporaba sredstev za varovanje domačih živali pred napadi volkov, kot so elektroograje in/ali pastirski psi pa je ključna za preprečevanje tovrstnih dogodkov.
  • Volkovi so na tem območju stalno prisotni. Tu lahko spremljamo trop Gotenica, katerega članica je tudi alfa volkulja, ki smo jo ob odlovu poimenovali “Jasna” in jo imamo še danes priložnost spremljat s pomočjo telemetrične ovratnice.