Monografija Analiza stanja varstva volka v Sloveniji 2014/2015

Pod okriljem Okoljske pravne klinike so študentke 4. letnika prve bolognske stopnje in 1. letnika druge bolognske stopnje na Pravni fakulteti pod mentorstvom pripravile monografijo Analiza stanja varstva volka v Sloveniji 2014/2015. Delo je pregled pravnega varstva volkov v Sloveniji in zajema analizo skladnosti varstva volka v RS s Habitatno direktivo, pravni pogled na škode in kazenskopravno varstvo volka. Dokument je na voljo na povezavi zgoraj ali neposredno v PDF datoteki.