Gibanje volkulje Jasne v novembru

V novembru se je volkulja Jasna že gibala po nekoliko večjem območju kot v prejšnjih mesecih in je na jugovzhodu prišla vse do Kolpe. Dosedanje območje njene aktivnosti v obdobju spremljanja (od avgusta) meri 320 km2. V naslednjih mesecih, ko se bodo volkovi začeli pripravljati na obdobje parjenja in bodo pogosteje označevali meje svojega teritorija, pričakujemo, da se bo raba robnih delov teritorija in s tem območje aktivnosti tropa še povečalo.

[cml_media_alt id='478']jasnamcpnov[/cml_media_alt]

Območje gibanja alfa volkulje Jasne v mesecu novembru (rdeči poligon) v primerjavi s celotnim območjem gibanja tekom dosedanjega tromesečnega spremljanja (zeleno) ter lanskoletnim gibanjem goteniškega tropa določenega s pomočjo spremljanja nedominantnega samca Luke (svetlo modro).