Izšla je Volčja sled 3

Volčja sled je glasilo projekta SloWolf, ki tekom štiriletnega projekta izhaja vsako leto v sredini decembra. Izšla je nova, že tretja številka glasila, v kateri lahko med drugim preberete o rezultatih sledenja volkovom, o oceni številčnosti populacije volkov v Sloveniji ter o učinkovitih načinih varovanja drobnice pred napadi. Prijetno branje!

[cml_media_alt id='542']volcja sled 3[/cml_media_alt]