Gibanje z ovratnico opremljenih volkov v septembru 2012

Tudi v septembru se je volkulja Tonka, alfa samica iz tropa Vremščica-Nanos, ki smo jo z ovratnico opremili sredi maja, zadrževala na območju Postojnske kotline, Slavenskega ravnika, Pivške kotline, zahodnega roba Javornikov, južnega dela Nanosa in severnega dela Brkinov. Še vedno je večino časa preživela v bližini svojih pet mladičev v osrednjem delu teritorija. Tekom 4-mesečnega spremljanja se je Tonka gibala na območju velikem 26 600 ha. Sklepamo sicer, da je velikost teritorija tega tropa nekoliko večja, saj smo Tonko spremljali le v času vzreje mladičev in predvidevamo, da ko bi mladiči še nekoliko zrastli, bi tudi vodilna volkulja začela bolj redno uporabljati robne dele teritorija. Glede na lanskoletne podatke celoten teritorij tropa Vremščica-Nanos meri 55 000 ha, kar smo ugotovili s pomočjo spremljanja nedominantnega samca Vojka, ki je lani prav tako izginil konec septembra.

Volkulja Tia – nedominantna volkulja iz tropa Rog – se je začela v septembru gibati na večjem območju glede na prejšnje obdobje in je naredila več krožnih poti proti zahodu in severozahodu. Živela je na območju Kočevskega roga in se je tekom dveh mesecev in pol spremljanja gibala na območju velikem 25 900 ha med Kočevjem, Polomom, Črnomljem in Brezovico.

Konec meseca septembra se je spremljanje še zadnjih dveh volkulj opremljenih s telemetrično ovratnico v okviru projekta SloWolf končalo. Našli smo namreč odrezano ovratnico volkulje Tonke (sumi se krivolov, ki ga kriminalisti trenutno še preiskujejo), volkulja Tia pa je bila pomotoma odstreljena v okviru rednega odstrela. Ker smo ju spremljali le kratek čas, celotnega območja teritorijev obeh tropov ni bilo možno ugotoviti, dobili pa smo vsaj osnovno predstavo o gibanju tropov, še posebej pomembno je bilo za trop z območja Kočevskega roga, ki ga do sedaj še nismo spremljali.

V zadnjih letih je bilo v Sloveniji s telemetričnimi ovratnicami opremljenih šest volkov, v naših gozdovih pa so imeli vsaj del teritorijev še trije, ki so jih z ovratnicami opremili na Hrvaškem. Od skupaj devetih volkov je potrjeno vsaj eno leto (toliko časa deluje ovratnica preden samodejno odpade) preživel le en volk – samec Slavc, ki se je odselil v Italijo. Med tistimi, ki so ostali v Sloveniji so bili štirje odstreljeni v okviru rednega odstrela, trije so izginili (volkulja Tonka, volk Vojko ter volkulja Taša, ki je bila opremljena na Hrvaškem), enega (samca Luko) pa je povozil avto. Le-ta je še nekaj tednov zatem živel, nato pa smo izgubili signal.

[cml_media_alt id='550']tonka-vse3[/cml_media_alt]

Celotno območje gibanja volkulje Tonke od maja do septembra 2012.

 

[cml_media_alt id='551']tia-vse3[/cml_media_alt]

Celotno območje gibanja volkulje Tie od julija do septembra 2012.