Popis volkov z izzivanjem oglašanja

Te noči po celotnem območju razširjenosti volkov v Sloveniji poteka monitoring s pomočjo izzivanja tuljenja. Območje je razdeljeno na celice velikosti 3 x 3 km (skupaj okoli 400 celic) in v vsaki celici popisovalci oponašajo tuljenje volkov ter beležijo morebiten odziv. Na tuljenje “tujega volka” (v tem primeru smo to mi) se teritorialni tropi volkov odzovejo s tuljenjem, s čimer želijo sporočiti vsiljivcu, da je območje že zasedeno (vsak teritorij namreč lahko pokriva le en trop, s čimer se zagotavlja trajnostna raba plena in ohranja naravno ravnovesje – če bi na istem območju živelo hkrati več tropov, bi si plen hitro iztrebili). Dobra lastnost popisovanja volkov v avgustu in septembru je, da se poleg odraslih volkov na izzivanje s tuljenjem oglasijo tudi mladiči (sedaj stari okoli 4 mesece), ki jih lahko po glasu hitro ločimo od odraslih. Tako lahko s to metodo ocenimo tudi reprodukcijo pri volkovih.

Do sedaj smo ob pomoči prostovoljcev iz društva Dinaricum, lovskih čuvajev iz lovišč s posebnim namenom (LPN Jelen, LPN Kočevska Reka, LPN Medved in LPN Ljubljanski vrh) ter članov lovskih družin uspeli popisati območje Menišije, Logaške planote, Raktine, Krima, Kočevskega roga, Goteniške in Velike gore, Blok, Racne gore, Snežniške planote, Javornikov in Pivške kotline. Zabeležili smo več teritorialnih tropov in nekaj legel (natančnejše podatke bomo objavili ob koncu popisa). V naslednjih dneh bomo popisovali še na območju Trnovskega gozda, Nanosa, Hrušice, Senožeč in Brkinov (območje Slavnika bomo letos izpustili, ker imamo tam opremljenega volka na ovratnici in smo za njegov trop že potrdili pristonost mladičev – glej prejšnje objave tega bloga). Podoben popis bomo v okviru projekta SloWolf izvajali še naslednji dve leti, nato pa upamo, da bo postal stalni del monitoringa volkov v Sloveniji.

HVALA vsem, ki sodelujete pri popisih in žrtvujete svoj spanec.

[cml_media_alt id='210']10_09_02 wolf howling1-ces pomanjsana[/cml_media_alt]