Želim sodelovati

V terensko raziskovalno delo projekta SloWolf bomo vključevali tudi prostovoljce, ki  so zainteresirani za delo z volkovi na terenu. Ta del projekta bo potekal v okviru dela društva Dinaricum, vendar članstvo v društvu ne bo pogoj za sodelovanje.

Pomoč bomo potrebovali predvsem pri zimskem sledenju volkov v snegu. Zimsko sledenje je eden izmed pomembnih delov celovitega sledenja – spremljanja populacije volkov v Sloveniji. S pomočjo iskanja sledov v snegu bomo ugotavljali število volkov v posameznem tropu ter pridobivali vzorce za genetske raziskave (dlaka, iztrebki, zmrznjen urin, slina na ostankih plena). Vsako izmed treh zim v obdobju 2010-2013 bomo poskušali s transekti pokriti celotno območje stalnega pojavljanja volkov v Sloveniji.

V društvu Dinaricum poskušamo dobiti nabor prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri delu na terenu. Zato vabimo vse, ki vas zanima raziskovalno delo z volkovi in ki ste pripravljeni nekaj ur gaziti po zasneženih dinarskih gozdovih, da se nam pridružite. Terensko delo bo obsegalo iskanje sledi volkov v snegu, spremljanje njihovega gibanja in zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev. Delo je sezonsko in vezano na zimski čas.

Zimsko sledenje volkovom

Prijave za sodelovanje v zimskem sledenju so odprte. Vsi zainteresirani se lahko s kratkim predstavitvenim mailom prijavite na slowolf.prostovoljci@gmail.com. V kolikor ste že na obveščevalni listi SloWolf, boste o nadaljnih akcijah avtomatično obveščeni. 

Kako poteka sledenje in kaj vse lahko doživite na terenu si preberite v doživljajskem poročilu prostovoljca Mitje.

Najverjetneje bomo konec novembra oz. v decembru ponovno organiziraliizobraževalna predavanja za sodelujoče. O posameznih akcijah ste prijavljeni prostovoljci sproti obveščeni preko obveščevalne liste.

Navodila za izvedbo zimskega sledenja volkov, ki smo jih pripravili za sezono 2010/11, si lahko ogledate na tej povezavi.