Odlovljen prvi volk v okviru projekta SloWolf

V okviru projekta poteka odlavljanje in opremljanje volkov s telemetričnimi ovratnicami, ki s pomočjo GPS naprave zajemajo podatke o njihovem gibanju.

Konec marca smo pričeli intenzivno preučevati širše območje Slavnika in iskati »sveže« znake prisotnosti volkov, zlasti iztrebke, ki nam omogočajo tudi pridobivanje genetskih podatkov o volkovih na tem območju. Do začetka aprila nam je uspelo določiti nekaj mest, kjer so se volkovi v zadnjih mesecih večkrat zadrževali in postaviti prve pasti-lovke. Volkovi imajo izjemno sposobnost zaznavanja vonjev, zato pustimo pasti teden dni neaktivirane, da se »razdišijo«.

Tako smo pasti aktivirali šele 7. oziroma 10. aprila. Takšen način odlavljanja volkov je časovno izredno zahteven, lovni uspeh pa majhen, saj je pri izkušenih raziskovalcih volkov lovni uspeh pri 10 do 15 pasteh en volk na dva meseca. Tako nikakor nismo pričakovali, da bomo že tako kmalu dosegli prvi uspeh. 13. aprila je bila ob jutranjem pregledu pasti ena izmed njih sprožena, v neposredni bližini pasti pa svež volčji iztrebek. Pasti namreč niso pritrjene, pač pa so opremljene s sidrom, ki omogoča, da se volk umakne v bližnjo goščavo, kjer se s sidrom in verigo zaplete v veje, debla in korenine, kjer ima varnejši občutek in tako mirneje počaka do prihoda odlovne ekipe. Na območju, kjer se je ujel volk so obsežnejši gosti sestoji brinja, kar je močno otežilo iskanje ujetega volka, še zlasti ker se takšen volk rad pritaji pred ljudmi. Zaradi travnate podlage je bilo iskanje sledi sidra še toliko težje. Tako nam je pri iskanju na pomoč priskočil lovec LD Videž-Kozina g. Dario Jelušič s svojim brak jazbečarjem. Po začetni negotovosti (saj pes kljub starosti še nikoli prej ni bil postavljen pred takšno nalogo) je pes po približno 30 minutah našel volka 130 metrov od postavitve pasti, globoko v brinju. Volku smo uspešno namestili GPS-GSM ovratnico ter izvedli biometrične meritve. Volk je samec težak 38 kg in po oceni obrabljenosti zobovja star tri leta. Po brinju v katerem se je ujel smo ga tudi poimenovali – Brin. Pričakovali smo, da je član tropa, kar se je kasneje tudi potrdilo, saj smo v bližnji okolici našli več svežih volčjih iztrebkov. Upamo, da nam bodo kasnejše genetske analize dale število volkov v tropu.

Prvi podatki o gibanju kažejo, da se njegovo krdelo giblje na območju od meje z Italijo, zahodno od AC Ljubljana – Koper pa vse do vzhodnega roba Čičarije globoko na Hrvaškem, skoraj do Reke. Pričakujemo, da nam bo GPS-GSM ovratnica v naslednjem letu dala mnoge podatke in nova spoznanja o gibanju spremljanega volka in njegovega tropa, velikosti domačega okoliša, rabi prostora, približevanju naseljem, stopnji plenjenja ter o vplivu, ki ga imajo volkovi na divjad in drobnico na Primorskem. Računamo, da bomo lahko novo znanje uporabili tudi za učinkovitejše zmanjševanje škod na drobnici na tem območju, čemur je namenjen velik del projekta. V času jesenskega izvajanja odstrela volkov naprošamo vse lovce, naj bodo na območju Primorske pozorni na volka z rumeno ovratnico in naj ga ne odstrelijo. Za opremljanje volka z ovratnico je namreč potrebnega veliko truda, ki bi bil z odstrelom te živali izničen. Osebne izkaznice odlovljenih volkov lahko najdete tukaj.

brin_3 brin_2 brin_7  brin_5 brin_10teleVolk