Anketiranje rejcev drobnice na terenu je uspešno zaključeno!

Anketiranje rejcev drobnice na terenu, ki je potekalo v okviru akcije »Raziskava stališč javnosti, lovcev in rejcev drobnice do volka«, je zaključeno! Z odzivi in sodelovanjem rejcev pri raziskavi smo zadovoljni. Pripravljenih za sodelovanje je bilo približno 75% rejcev drobnice, ki živijo na območju stalne in občasne prisotnosti volka. Vse tiste, ki pri raziskavi stališč niso želeli sodelovati, smo prosili za obrazložitev zavrnitve sodelovanja, kar bomo vzeli v obzir pri naslednjih raziskavah stališč in načrtovanju pristopa do rejcev domačih živali v prihodnosti.

Naj izkoristim priložnost, da se v imenu skupine SloWolf zahvalim vsem, ki so pokazali pripravljenost za sodelovanje in s tem pripomogli k pridobitvi natančnejših rezultatov raziskave. Naj bo to korak bližje k nemotenem sobivanju volkov in ljudi.

In še nekaj utrinkov iz terena…
[cml_media_alt id='692']img_8741[/cml_media_alt]

Osebno anketiranje rejke drobnice in konj. (Foto: M. Vidrih)

[cml_media_alt id='693']img_8778[/cml_media_alt]

Rejec drobnice z enim od petih pastirskih psov. (Foto: M. Vidrih)

[cml_media_alt id='694']img_8756[/cml_media_alt]

Pastirski pes ob ob čuvanju ovac. (Foto: M. Vidrih)