Ciklus predavanj o velikih zvereh

Vabimo vas, da se udeležite predavanj društva Dinaricum, ki bodo vsak z drugega vidika obravnavala naše tri predstavnike velikih zveri (volka, risa in medveda):

– 5.10.2010 ob 18:00 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani (Večna pot 111, predavalnica B3):

Vedenje in ekologija velikih zveri

– 6.10.2010 ob 18:00 na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani (Večna pot 83, predavalnica G6):

Raziskave in upravljanje z velikimi zvermi v Sloveniji

– 11.10.2010 ob 18:00 na Oddelku za gozdarstvo (Večna pot 83, predavalnica G6):

Konflikti z velikimi zvermi in škode v kmetijstvu

– 14.10.2010 ob 18:00 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani (Večna pot 111, predavalnica B3):

Sobivanje velikih zveri in človeka

Dodatne informacije o vsebini predavanj ter ostalih aktivnostih projekta “Velike zveri”: www.dinaricum.si

Projekt društvo Dinaricum izvaja ob podpori  Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (http://www.sou-lj.si) in Zavoda Grč-Vrh.