Gibanje tropa Slavnik v septembru

V mesecu septembru je bilo območje gibanja volka Brina veliko 254 kvadratnih kilometrov (25 400 ha), kar je precej več kot v prejšnjih mesecih. To je posledica večje mobilnosti mladičev, ki verjentno že tudi občasno sledijo starejšim članom tropa Slavnik. Celotno območje gibanja od aprila letos, od kar je bil Brin opremljen z ovratnico, se je povečalo na 357 kvadratnih kilometrov (35 700 hektarjev). Najglobje na Hrvaško so odšli 16 km od meje s Slovenijo.

[cml_media_alt id='689']brinmcpsept[/cml_media_alt]

Območje aktivnosti volka Brina v mesecu septembra (rdeče) in celotno območje gibanja od sredine aprila (rumeno).