Izšlo še zadnje projektno glasilo

Projetno glasilo “Volčja sled 4” je izšlo 15.12.2013. V glasilu je predstavljeno projektno dogajanje v zadnjem, četrtem letu projekta SloWolf.

Zahvale za pripravo vseh štirih številk glasila gredo vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri projektnih aktivnostih in s tem pomembno vplivali na varstvo volkov v Sloveniji ter njihov soobstoj z ljudmi.

Projektna skupina SloWolf