Srečno 2014!

Ekipa SloWolf vam v prihajajočih praznikih in letu 2014 želi veliko sreče in uspeha.

Konec leta 2013 se bo projekt SloWolf zaključil, a se bo izvajanje marsikatere projektne ak­tivnosti nadaljevalo. Zagotoviti želimo, da bodo rezultati projekta in pridobljeno znanje trajno vplivali na izboljšanje upravljanja z volkom in da bodo aktivnosti, ki so se pričele izvajati med projektom, postale redna praksa pri tem upravljanju.

Izvajanje velikega dela aktivnosti, kot je redno spremljanje populacije volka, spodbujanje in pomoč pri učinkovitem varovanju domačih živali pred velikimi zvermi in vključevanje javnosti v upravljanje, se bo nadaljevalo v okviru pristojnih državnih inštitucij.

Vabimo vas, da še naprej:

– spremljate projektno spletno stran www.volkovi.si,

– sledite objavam na projektni FB strani (Projekt SloWolf),

– nam sporočate svoja opažanja s terena na slowolf.prostovoljci@gmail.si in

– jih vpisujete na projektnem portalu

HVALA vsem prostovoljcem, lovcem in lovskim čuvajem za pomoč pri zbiranju genetskih vzorcev ter popisovanju volkov s sledenjem v snegu in izzivanjem tuljenja, kot tudi vsem, ki ste sodelovali pri ostalih projektnih aktivnostih. Še posebej hvala rejcem drobnice, ki so se bili pripravljeni vključiti v akcijo uvajanja dobrih praks na področju varovanja pašnih živali. S svojo udeležbo ste pomembno pripomogli k pridobivanju novih spoznanj o možnostih soobstoja volkov in kmetijstva ter uspešnega upravljanja z njim.

novoletna_voscilnica_2014