Projekt o volkovih na območju Alp in širše

Leto nazaj, septembra 2013, se je začel izvajati čezmejni italijansko-slovenski projekt WolfAlps.

Izvaja se pod vodstvom italijanskega javnega zavoda Parco Naturale delle Alpi Marittime. Poleg devetih italijanskih partnerjev v projektu sodelujeta tudi Triglavski narodni park in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Med pomembnejšimi aktivnostmi na slovenskih tleh je izvajanje ukrepov za preprečevanje napadov volkov na domače živali, aktivnosti spremljanja volkov, izpeljala pa se bo tudi  raziskava stališč javnosti do  volkov z namenom boljšega poznavanja njihovega odnosa do te vrste. Tako bo načrtovanje aktivnosti za ohranjanje ali zvišanje tolerance javnosti do volkov še učinkovitejše.

Več na spodnjem projektnem izročku in na projektni spletni strani.

wolfalps project handout_tisk_04_final_low

One comment to “Projekt o volkovih na območju Alp in širše”
One comment to “Projekt o volkovih na območju Alp in širše”
  1. Pingback: volkovi v Sloveniji | Šolski center Ljubljana

Comments are closed.