Objavljen Osnutek revidiranega Akcijskega načrta za upravljanje populacije volka v Sloveniji za obdobje 2013-2017

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek revidiranega Akcijskega načrta za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji do leta 2017. Na osnutek akcijskega načrta je mogoče do 1. decembra 2014, podati pripombe in predloge.

wolf footprint with human hand on Menišija plateau in northern D

Akcijski načrt je bil pripravljen v okviru našega LIFE+ projekta »Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf«, ki ga so ga sofinancirali Evropska komisija, MOP in MKGP, sprejela pa Vlada v začetku leta 2013. V projektu SloWolf je bila ob koncu projekta načrtovana revizija akcijskega načrta z namenom, da se v Akcijski načrt vključijo znanja in izkušnje, pridobljene do konca projekta. Akcijski načrt je revidirala skupina strokovnjakov (projektna skupina SloWolf, člani Strokovne komisije za podporo pri načrtovanju upravljanja velikih zveri, predstavniki MOP, MKGP in ZRSVN).

Pripombe in predloge se lahko posreduje do ponedeljka, 1. decembra 2014, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si ali na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana

Osnutek najdete tukaj.