Preprečevanja škod po velikih zvereh po švicarsko

Zavod za gozdove Slovenije je v začetku septembra v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU organiziral strokovno ekskurzijo v Švici, v gorskem kantonu Graubünden na jugovzhodu države. Cilj obiska je bil spoznati švicarske prakse in izzive upravljanja ter njihove načine preprečevanja škod v kmetijstvu.

Ves čas so slovensko odpravo, v kateri so bili predstavniki zavoda za gozdove, kmetijski svetovalci, predstavniki ARSO, rejci in drugi, spremljali strokovnjaki agencije Agridea, ki je zadolžena tudi za svetovanje na področju preprečevanja škod po velikih zvereh.  

Zavod za gozdove je gostom iz Švice naša preventivna sredstva in načine za preprečevanje škod predstavil leta 2018, naš obisk pri njih pa je bil namenjen spoznavanju ukrepov za sobivanje na alpskih pašnikih. Švicarji so v zadnjih letih na nacionalni ravni uredili sistem šolanja pastirskih psov in podrobno razdelali sicer zapleten postopek za pridobitev teh psov. Ta traja dve leti, zato se mnogi interesenti v čakalno vrsto postavijo še preden psa zares potrebujejo. Povpraševanje po čuvarjih čred pa je tudi višje od ponudbe.

Na švicarskih pašnikih je trenutno že 300 psov in v poletni sezoni približno 250 pastirjev. Tudi bodoči lastniki psov in pastirji morajo v »šolo«. Švica hoče ohraniti visokogorske planine, zato si prizadeva, da se nanje vsako poletje preselijo krave, ovce in koze. Hočejo namreč tudi mleko in meso, ki jih dajejo ti sočni visokogorski pašniki, obenem pa si želijo v gorah imeti tudi turizem. Tem ciljem so med leti 2014 in 2017 prilagodili tudi sistem podpor. Podpore z nadmorsko višino pa tudi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti naraščajo.