Srečanje Volk na Gorenjskem v Zgornjih Gorjah

V petek, 31. marca, je v Zgornjih Gorjah potekalo srečanje lokalnih prebivalcev na temo volka na Gorenjskem. Srečanje je organizirala Občina Gorje, ob začetku srečanja pa sta zbrane nagovorila  župan Občine Gorje Peter Torkar in direktor KGZ Kranj Mitja Kadoič. Med povabljenimi govorci so bili doc. dr. Tomaž Skrbinšek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Davorin Koren iz Javnega zavoda Triglavski narodni park in mag. Stanislav Bergant, ekološki gorski kmet in predstavnik Sindikata kmetov Slovenija. Svoje izkušnje so predstavili tudi rejci z osmih planin, ki so že imeli škode po volku. Namen srečanja je bil spodbuditi širši dialog s ciljem skupnega iskanja rešitev ob izzivih ki jih lokalnemu prebivalstvu prinaša vrnitev volka.

Način kmetovanja se je v času odsotnosti volka v Alpah temeljito spremenil. Tudi struktura rejcev – povprečna starost, velikost čred in glavni viri prihodka v gospodinjstvu, so precej drugačni kot v času, ko je bil volk še prisoten. Za iskanje načinov reje pašnih živali ob vrnitvi volka je potreben tako individualni pristop (situacija se lahko od kmetije do kmetije precej razlikuje) kot tudi iskanje ustreznih načinov preprečevanja napadov na območju Alp. 

Foto: Manca Velkavrh