Vpliv žleda na gibanje volkov

S pomočjo telemetrijskih podatkov volkulje Jasne (alfa samice tropa Gotenica na Kočevskem) smo preverili, ali je letošnji žled vplival na gibanje volkov. Podatki so pokazali, da se je povprečna gibalna razdalja volkov iz tega tropa v času žleda (31.1.-5.2.) zmanjšala v povprečju za 23 % glede na njihovo gibanje v mesecu januarju. Preverili smo tudi, ali so opazni tudi učinki večje količine podrtega drevja v gozdu. Primerjava med obdobjema pred žledolomom (januar) in po njem (po 5.2.) je pokazala 7 % zmanjšanje gibalnih razdalj. To nakazuje, da je na gibanje volkov vplival tako učinek samega žleda, v manjši meri pa tudi podrtega drevja nastalega zaradi žledoloma. Glede na to, da je bil žledolom bolj intenziven na Notranjskem kot na Kočevskem, bi lahko pričakovali, da so bili učinki žledoloma še večji na notranjske trope volkov.