Gibanje volkulje Jasne v decembru

V decembru je alfa volkulja Jasna iz tropa “Gotenica” še nekoliko povečala območje svojega gibanja glede na prejšnje mesece in med drugim na jugozahodu obiskala gozdove okoli Stružnice ter Ribniško polje na severovzhodu. Dosedanje območje njene aktivnosti v obdobju spremljanja (od avgusta) meri 365 km2. Tako kot gorski grebeni tudi oblika teritorija poteka v tipični dinarski smeri (severozahod-jugovzhod). V naslednjem mesecu pričakujemo, da se bo počasi začelo obdobje parjenje in trop bo še intenzivneje označeval njihov teritorij ter ga branil pred morebitnimi vsiljivci (t.j. tujimi volkovi). S telemetričnim spreljanjem volkulje Jasne bomo nadaljevali tudi po zaključku projekta, dokler ne bo ovratnica odpadla (predvidoma jeseni 2014).

[cml_media_alt id='471']jasnamcpdec[/cml_media_alt]

Območje gibanja alfa volkulje Jasne v mesecu decembru (rdeči poligon) v primerjavi s celotnim območjem gibanja tekom dosedanjega štiri-mesečnega spremljanja (zeleno) ter lanskoletnim gibanjem goteniškega tropa določenega s pomočjo spremljanja nedominantnega samca Luke (svetlo modro).