Gibanje volkulje Jasne v oktobru

V mesecu oktobru se je samica Jasna, alfa volkulja tropa Gomance, gibala predvsem po osrednjem delu teritorija tega tropa. Območje je bilo nekoliko manjše kot v septembru, je pa večkrat obiskala jugovzhodni del teritorija v okolici Brige. V prvih dveh mesecih spremljanja se je Jasna gibala na območju velikem 28 700 ha (287 km2).

[cml_media_alt id='496']jasnamcpokt[/cml_media_alt]

Območje gibanja alfa volkulje Jasne v mesecu oktobru (rdeči poligon) v primerjavi s celotnim območjem gibanja tekom dvomesečnega spremljanja (zeleno) ter lanskoletnim gibanjem goteniškega tropa določenega s pomočjo spremljanja nedominantnega samca Luke (svetlo modrao).