Gibanje volkulje Jasne v septembru

Na podlagi prvega meseca spremljanja volkulje Jasne – z ovratnico opremljene alfa volkulje iz tropa Gotenica – ugotavljamo, da je goteniški trop obdržal približno enak teritorij, kot ga je imel v sezoni 2011-2012, ko smo iz istega tropa spremljali nedominantnega samca Luko. Teritorij sega od Blok preko Travne, Velike in Goteniške gore ter Stojne vse do Kolpe. Luka je občasno tudi prečkal slovensko-hrvaško mejo pri Prezidu, kar pričakujemo tudi pri Jasni v naslednjih mesecih spremljanja. V mesecu septembru se je Jasna gibala na območju velikem približno 26 500 hektarjev.

[cml_media_alt id='499']jasnasept[/cml_media_alt]

Območje gibanja volkulje Jasne v septembru 2013.