Konferenca Varstvo volkov v kulturni krajini

Med 25. in 27. septembrom smo v Postojni organizirali mednarodno konferenco z naslovom Varstvo volkov v kulturni krajini. Namen konference je bil vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja na področju varstva volkov preko izmenjave znanj in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcev volkov, upravljalcev in študentov. Volkovi namreč ne poznajo državnih mej, zato mora njihovo varstvo potekati na ravni celotne populacije, ki največkrat ne zajema le ene države. Udeležba na konferenci je več kot presegla naša pričakovanja, saj se je nanjo prijavilo preko 180 udeležencev iz 22 držav. Svoje delo je predstavilo 62 avtorjev.

Povzetki vseh prispevkov so dostopni na tej povezavi.

Udeležence konference sta v uvodu pozdravila in konferenco otvorila minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan ter evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik. Prva dva dneva konference sta bila posvečena predavanjem in delavnicam, tretji dan pa terenskemu ogledu volčjega habitata v Sloveniji.

[cml_media_alt id='502']wchdl_1[/cml_media_alt]

Konferenco je s pozdravnim nagovorom otvoril minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan (Foto: Manca Velkavrh)

[cml_media_alt id='503']??????????[/cml_media_alt]

Drugi dan so udeleženci na delavnicah obravnavali teme lova in vključevanja širše javnosti v raziskovanje volkov (Foto: Manca Velkavrh)

Konference nam ne bi uspelo izpeljati brez pomoči desetih prostovoljcev, za kar se jim iskreno zahvaljujemo! Prostovoljci so bili: Mateja Deržič, Matej Domevščik, Žan Kuralt, Roman Luštrik, Manica Markelj, Jasna Mladenovič, Petra Muhič, Marko Rajkovič, Mirko Silan in Manca Velkavrh. Hvala!

Konferenco so podprli tudi švicarska fundacija Bernd Thies Stiftung, Vectronic Aerospace, Omega d.o.o., Trajanus, Pivovarna Laško in Notranjski Muzej Posotjna.

[cml_media_alt id='504']??????????[/cml_media_alt]

Hvala vsem prostvoljcem! (Foto: Manca Velkavrh)