Sodelovanje z lovci

V zadnjem tednu januarja 2013 smo se nekateri člani projektne skupine SloWolf srečali s starešinami, gospodarji in lovci, ki jih volk še posebej zanima. Na sestankih, ki so bili organizirani pod okriljem enajstih zvez lovskih družin in Lovske zveze Slovenije, smo predstavili rezultate druge projektne sezone spremljanja populacije volka. Lovcem smo razdelili naše brošure o volku in še nekaj dodatnega materiala za neinvazivno genetsko vzorčenje, ki bo potekalo vse do konca junija 2013, ko se bo zaključila še zadnja – tretja sezona spremljanje populacije volka v okviru tega projekta. Po sami predstaviti rezultatov pa se je marsikje razvila tudi zanimiva diskusija.

[cml_media_alt id='513']sodelovanje_z_lovci_blog[/cml_media_alt]

Udeleženci predstavitve rezultatov projekta v Dolenji vasi (Foto: Franc Kljun)