S prostovoljci v prvi sneg

Zadnje večje snežne padavine, ki so pobelile skoraj celo Slovenijo, so nam omogočile ugodne pogoje za sledenje volkovom tudi na Primorskem. V torek, 11.12.2012, smo s tremi ekipami prostovoljcev »prečesali« teren med Senožečami in Vremščico, del hriba Čebulovica ter hrib Selivec v bližini Senadol. Vsak svoj del Slavnika pa sva pregledala z Dr. Potočnikom. »Izplen« sledenja je bil odličen, saj smo našli 8 volčjih iztrebkov (primernih za genetske analize), 10 vzorcev urina, 2 vzorca krvi (volk je imel ranjeno taco) in 2 plena. Plen je bila srnjad in mladič jelenjadi, ki sta bila »izkoriščena« do zadnjega koščka.

[cml_media_alt id='576']mesto plenjenja foto kljun franc[/cml_media_alt]

Sledi so nas pripeljale do volčjega plena (Foto: Franc Kljun).

[cml_media_alt id='577']iztrebek in mesto hranjenja foto kljun franc[/cml_media_alt]

Volčji iztrebek in ostanki plena (Foto: Franc Kljun).

[cml_media_alt id='578']lezisca foto franc kljun[/cml_media_alt]

Na sliki so označena tri volčja ležišča (Foto: Franc Kljun).