Priprava laboratorijskih protokolov

Laboratorijski protokoli so skoraj že povsem vpeljani. Sicer imamo kar nekaj dela, saj bomo lahko uporabljali različne tipe volčjih neinvazivnih vzorcev (slina, iztrebki, urin in dlaka), ki jih volkovi pustijo v svoji okolici, vsak od njih pa zahteva nekoliko drugačen tretma.

V preteklih mesecih smo se večinoma ukvarjali s protokolom zbiranja vzorcev sline in njihovo analizo. Izbrali smo vatirance, s katerimi bodo pooblaščenci Zavoda za gozdove na škodnih primerih pobirali vzorce. Uspelo nam je dobiti zelo praktične vatirance, ki imajo v epruveti desikant (sušilo), ki nase veže vlago in tako omogoča, da je odvzeti vzorec sline varno shranjen, ocenjevalcu škode pa prihrani čas na terenu, saj jim vatirancev ne bo potrebno sušiti na zraku.

[cml_media_alt id='620']vatiranci[/cml_media_alt]

Idejo o odvzemu vzorca sline s trupla ovce smo najprej preizkusili na psih. Dva prijazna kužota smo prepričali k sodelovanju in preverili, na katerem delu ugriza lahko dobimo največ sline.

Sredi meseca maja 2010 smo se podali tudi na prvi škodni primer, ki so ga povzročili volkovi. Pobrali smo vzorce sline z ran sedmih ovac in dveh koz ter vse skrbno dokumentirali. Do sedaj smo z rezultati laboratorijskih analiz zadovoljni. Manjka nam še nekaj terenskih dni, da se prepričamo, da je naš način odvzemanja vzorcev primeren in ne preveč zahteven, nato pa bomo pripravili večje količine materiala za odvzem vzorcev, ki ga bodo prejeli inšpektorji na terenu. Takrat bodo inšpektorji tudi začeli z rutinskim odvzemanjem vzorcev sline na škodnih primerih.