Anketiranje rejcev drobnice

V zadnjih mesecih smo pripravljali in oblikovali vprašalnike, s katerimi bomo dobili vpogled v stališča slovenske javnosti do volkov in upravljanja z njimi. Vprašalniki so namenjeni trem interesnim skupinam – lovcem, rejcem drobnice in širši javnosti. Vsebina vprašalnikov se nanaša na odnos do narave, varstva volka, upravljanja z njim ter na poznavanje in uporabo metod zaščite drobnice. Na območju raziskave stališč smo izmed približno 2600 rejcev drobnice naključno izbrali vzorec 400-tih.

[cml_media_alt id='676']a6-zemljevid[/cml_media_alt]

Slika: Območje razsikave stališč rejcev drobnice do volka.

V začetku meseca avgusta smo pričeli z anketiranjem na Notranjskem in Primorskem in do danes obiskali čez 100 rejcev drobnice. Z zadovoljstvom lahko povem, da je večina rejcev pripravljena sodelovati. Pridobljeni podatki so že korak bližje k pripravi ciljnih rešitev, ki bodo omogočile boljše sobivanje rejcev drobnice in volka na tem območju.