Območje gibanja tropa Slavnik

Končani so prvi trije meseci spremljanja tropa “Slavnik”, član katerega je tudi s telemetrijsko ovratnico opremljeni volk Brin. Po dosedaj zbranih podatkih trop Slavnik pokriva območje od okolice Trsta, preko Kozinskega krasa, doline Glinščice, Slavnika, Podgorskega krasa, Kraškega roba, do Čičerije na Hrvaškem, skoraj do Kvarnerskega zaliva. V tem obdobju se je Brin gibal na območju velikem 287 kvadratnih kilometrov, oziroma 28 700 hektarjev. V poletnem času je gibanje volkov nekoliko omejeno zaradi manj gibljivih mladičev. Zato pričakujemo, da se bo njihov teritorij povečal v jesenskem in zimskem času in bo primerljiv celoletnim domačim okolišem volkov, ki v Dinaridih v povprečju merijo okoli 350 kvadratnih kilometrov. Ponovno se je pokazalo, da si kar nekaj tropov volkov v Sloveniji “delimo” s Hrvaško, kar kaže na pomen sodelovanja obeh držav pri upravljanju in raziskovanju volkov.

 

[cml_media_alt id='630']telebrinmcpjul[/cml_media_alt]

Za zemljevidu je z rdečo obrobljeno območje, na katerem se je do sedaj gibal volk Brin. Natančne posamezne lokacije zaradi naravovarstvenih razlogov niso predstavljene.