Še en volk opremljen z ovratnico na Hrvaškem

Prvega septembra so hrvaški raziskovalci pod vodstvom dr. Josipa Kusaka v severnem delu Gorskega kotarja, približno 7 km od meje s Slovenijo odlovili in z ovratnico opremili 3.5 let starega in 36 kg težkega samca volka. Karlo, kot je dobil ime, pripada tropu “Snježnik”, ki ga hrvaški raziskovalci spremljajo že vrsto let. Del domačega okoliša tega tropa sega tudi v Slovenijo. Februarja letos so na slovenski strani v okviru rednega odstrela volkov odstrelili dva volka iz tega tropa, ki so ju lansko leto Hrvatje opremili z ovratnico (samca Luka in Drago).

[cml_media_alt id='679']2010-09-01 12-58-02_resize-jk[/cml_media_alt]

Volk “Karlo” med prebujanjem iz anastezije (Gorski kotar, Hrvaška; foto: dr. Josip Kusak)