Zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev

V preteklem tednu smo s paketi, polnimi posodic za zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev (iztrebkov, urina in dlake), obiskali 10 območnih zvez lovskih družin, ki so na območju stalne ali občasne prisotnosti volka oz. s projektnega območja SloWolf.

[cml_media_alt id='699']projektno obmocje[/cml_media_alt]

Vse skupaj smo s pomočjo Lovske zveze Slovenije, ki je vodila organizacijo sestankov, k sodelovanju povabili kar 108 lovskih družin. Na sestankih smo na kratko predstavili projekt, aktivnosti v katerih bodo sodelovali zainteresirani lovci in razložili, kako je potrebno odvzeti posamezen tip vzorca. Akcija zbiranja neinvazivnih vzorcev bo potekala ves čas trajanja projekta, od letos pa vse do leta 2013, ko se projekt konča.

Nekaj utrinkov s pakiranja in pripravljanja materiala za genetsko vzorčenje volkov, ko se je naš neinvazivni laboratorij spremenil v skladišče in manufakturo.

[cml_media_alt id='700']neinvazivno vzorcenje_1[/cml_media_alt]

Vsak lovec, ki bi želel sodelovati, bo lahko na svoji lovski družini prevzel paket s tremi posodicami, dvema zelenima za vzorce iztrebkov in eno rumeno za urinske vzorce.

[cml_media_alt id='701']neinvazivno vzorcenje_2[/cml_media_alt]

V vsakem paketu pa je tudi brošura z navodili za odvzem vzorcev (pdf dokument brošure).

[cml_media_alt id='702']neinvazivno vzorcenje_3[/cml_media_alt]

Predstavitvenih sestankov se je udeležila večina predstavnikov 108 lovskih družin. Utrinek iz predavanja v Mostu na Soči. (Foto: Aljoša Mozetič)

[cml_media_alt id='703']most na soci_predavanje_2.11.2010[/cml_media_alt]

… in iz predavanja v Ribnici, 3.11.2010 (Foto: Franc Kljun).

[cml_media_alt id='704']ribnica_predavanje_3.11.2010[/cml_media_alt]

Na terenu je tako trenutno okoli 4000 posodic za zbiranje vzorcev. V prihodnjih tednih pa jih bomo razdelili še med delavce Zavoda za gozdove v LPN-jih (lovišča s posebnim namenom).

Hvala vsem lovcem, ki ste se udeležili sestankov in vsem, ki boste sodelovali v  tej  triletni akciji zbiranja vzorcev!